گزارشکار آزمایشگاه فیزیک ۱

گزارشکارهای آزمایشگاه فیزیک ۱ به صورت فایل word و قابل ویرایش ( به همراه پاسخ ) آماده شده است و در اختیار شما دانشجویان عزیز قرار گرفته است.

آزمایش هایی که در این گزارشکار انجام شده است :

بررسی قوانین نیوتن

نیروی اصطکاک

تعیین ضریب ثابت فنر

تعیین ضریب پیچشی فنر

آونگ مرکب

تعیین گرمای ویژه

تعیین ضریب انبساط طولی فلزات