گزارشکار آزمایشگاه فیزیک ۲

گزارشکارهای آزمایشگاه فیزیک ۲  به صورت فایل word و قابل ویرایش ( به همراه پاسخ )

آماده شده است و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

آزمایش هایی که در این گزارشکار انجام شده است :

بررسی قانون اهم(سری و موازی بستن مقاومت ها)

قوانین کیر شهف شامل قوانین ولتا‍ژ و جریان KVL و KCL

شارژ و دشارژ خازن به همراه بررسی سری و موازی بستن خازن ها

پل های امپدانس شامل بررسی پل وتستون و پل تار

مدار مرتبه اول RC

مدار مرتبه اول RL

مدار مرتبه دوم RCL