دانلود فایل های کتابخانه ای تکنولوژی های cmos نرم افزار Hspice

فایل های کتابخانه ای تکنولوژی های cmos نرم افزار Hspice
  • نسخه
  • تاریخ نشر 2018-07-06

توضیحات

فایل های کتابخانه ای تکنولوژی های cmos نرم افزار Hspice

مجموعه ای کم نظیر از فایل های کتابخانه ای تکنولوژی های cmos

تکنولوژی های cmos 0.35 میکرومتر ، ۰٫۲۵ میکرومتر ، ۰٫۱۸ میکرومتر ، ۰٫۱۳ میکرومتر ، ۹۰ نانومتر ، ۶۵ نانومتر ، ۴۵ نانومتر و قطعات نرمال و استاندارد

فایل کتابخانه ای مدل ۰٫۳۵ میکرومتر-فایل کتابخانه ای مدل ۰٫۲۵ میکرومتر-فایل کتابخانه ای مدل ۰٫۱۸ میکرومتر-فایل کتابخانه ای مدل ۰٫۱۸ میکرومتر آر اف -فایل کتابخانه ای مدل ۰٫۱۳ میکرومتر- فایل کتابخانه ای مدل ۹۰ نانو متر-فایل کتابخانه ای مدل ۶۵ نانو متر-فایل کتابخانه ای مدل ۴۵ نانو متر-فایل کتابخانه ای قطعات نرمال