فایل کتابخانه ای تکنولوژی های cmos برای نرم افزار Hspice

دانلود فایل کتابخانه ای تکنولوژی های cmos برای نرم افزار Hspice
  • نسخه
  • تاریخ نشر دسامبر 6, 2019

توضیحات

فایل های کتابخانه ای تکنولوژی های cmos برای نرم افزار Hspice

مجموعه ای کم نظیر از فایل های کتابخانه ای تکنولوژی های cmos

تکنولوژی های cmos 0.35 میکرومتر ، ۰٫۲۵ میکرومتر ، ۰٫۱۸ میکرومتر ، ۰٫۱۳ میکرومتر ، ۹۰ نانومتر ، ۶۵ نانومتر ، ۴۵ نانومتر و قطعات نرمال و استاندارد

فایل کتابخانه ای مدل ۰٫۳۵ میکرومتر-فایل کتابخانه ای مدل ۰٫۲۵ میکرومتر-

فایل کتابخانه ای مدل ۰٫۱۸ میکرومتر-فایل کتابخانه ای مدل ۰٫۱۸ میکرومتر آر اف –

فایل کتابخانه ای مدل ۰٫۱۳ میکرومتر- فایل کتابخانه ای مدل ۹۰ نانو متر-

فایل کتابخانه ای مدل ۶۵ نانو متر-فایل کتابخانه ای مدل ۴۵ نانو متر-فایل کتابخانه ای قطعات نرمال

--خالی--

  • سبد خریدتان خالی است.